Mågevej 11 2670 Greve birgit@birgitpaludan.dk Tlf. 3066 3090 cvr 32414745
Jeg sætter faglighed og videndeling højest i mit arbejde
Ingeniørforeningen uddeler Agnes & Betzy-prisen årligt. I indstillingen af Birgit Paludan til Agnes & Betzy-prisen betegnes hun som en pionerer indenfor klimatilpasning i Danmark og i besiddelse af "en grundighed og et utrætteligt videbegær, der fungerer som drivkraft til hele tiden at blive bedre og klogere indenfor klimatilpasning". Prisen blev stiftet i 1997 i anledning af 100-året for Agnes Nielsen og Betzy Meyer, der var de første kvindelige ingeniører i Danmark.
Civilingeniør og specialist i klimatilpasning Birgit Paludan er dette års modtager af Agnes & Betzy-prisen, som uddeles af IDA til en person, der bl.a. er med til at synliggøre kvinder inden for ingeniørfaget.
foto: Henrik Frydkjær
Agnes & Betsy Prisen 2016
På    denne    side    kan    du    finde    information    om    de projekter   som   jeg   har   gennemført   og   de   ydelser   som jeg tilbyder som rådgivende ingeniør. Min   vision   er   at   udbrede   og   forankre   al   viden,   ved   at virke   som   faglig   sparringspartner,   procesrådgiver   og inspirator - udover at gennemføre konkrete projekter. Jeg     er     civilingeniør     med     speciale     i     hydraulik     og arbejder   primært   med   indsats   mod   oversvømmelser samt   planer   og   strategier   for   afstrømningssystemerne i byerne.

•   analyser af oversvømmelser og afpasning af afstrømningssystemer. •   analyser af oversvømmelser i byer fra havet. •   udarbejdelse af klimatilpasnings- og spildevandsstrategier. •   prioritering af klimatilpasning. •   planlægning af afløbssystemer og vandløb. •   hydrauliske analyser. •   målesystemer. •   projektplanlægning. •   politiske beslutningsprocesser. •   Fysiske analyser af hydrauliske forhold i hav og fjorde. •   Kurser i hydraulik og andre emner relateret til klimatilpasning bl.a     forebyggelse.

Info

M.Sc. engineering, civilingeniør  Birgit Krogh Paludan m/ speciale i hydraulik

Jeg yder rådgivning inden for

Agnes  &  Betsy  Prisen  2016 Læs mere i “Jobfinder”  Læs mere i “Ingeniøren IDA” 

foto: Henrik Frydkjær
Mågevej 11 2670 Greve birgit@birgitpaludan.dk Tlf. 3066 3090 cvr 32414745
foto: Henrik Frydkjær
Agnes & Betsy Prisen 2016
Agnes &  Betsy Prisen  2016 M.Sc. engineering, civilingeniør  Birgit Krogh Paludan m/ speciale i hydraulik
Civilingeniør   og   specialist   i   klimatilpasning   Birgit   Paludan   er   dette   års modtager   af   Agnes   &   Betzy-prisen,   som   uddeles   af   IDA   til   en   person, der bl.a. er med til at synliggøre kvinder inden for inge-niørfaget.
Ingeniørforeningen   uddeler   Agnes   &   Betzy-prisen   årligt.   Prisen   skal   til   en   person,   der   er   med   til   at   fremme   ligestillingen,   synliggøre   kvinder inden    for    ingeniørfaget    eller    til    en    kvinde,    der    har    gjort    noget bemærkelsesværdigt i eller for ingeniørfaget. Prisen   blev   stiftet   i   1997   i   anledning   af   100-året   for   Agnes   Nielsen   og Betzy Meyer, der var de første kvindelige ingeniører i Dan-mark.
På   denne   side   kan   du   finde   information   om   de   projekter   som   jeg   har gennemført og de ydelser som jeg tilbyder som rådgivende ingeniør. Min   vision   er   at   udbrede   og   forankre   al   viden,   ved   at   virke   som   faglig sparringspartner,   procesrådgiver   og   inspirator   -   udover   at   gennemføre konkrete projekter. Jeg   er   civilingeniør   med   speciale   i   hydraulik   og   arbejder   primært   med indsats      mod      oversvømmelser      samt      planer      og      strategier      for afstrømningssystemerne i byerne

Info

•   analyser af oversvømmelser og afpasning af afstrømningssystemer. •   analyser af oversvømmelser i byer fra havet. •   udarbejdelse af klimatilpasnings- og spildevandsstrategier. •   prioritering af klimatilpasning. •   planlægning af afløbssystemer og vandløb. •   hydrauliske analyser. •   målesystemer. •   projektplanlægning. •   politiske beslutningsprocesser. •   Fysiske analyser af hydrauliske forhold i hav og fjorde. •   Kurser i hydraulik og andre emner relateret til klimatilpasning bl.a     forebyggelse.

Jeg yder rådgivning inden for

Læs mere i “Jobfinder”  Læs mere i “Ingeniøren IDA” 